Ôl-ffitio LPA®

Ôl-ffitio LPA®

Mae 10 o filoedd o bympiau LPA® wedi'u gosod fel dull ôl-osod syml o gael oerydd hylif i'r falfiau ehangu pan fydd rheolaethau pwysau pen isaf wedi'u gosod i leihau pwysau pen, gan arbed ynni a chynyddu capasiti ar dymheredd ysgafn i oer yn yr awyr agored..

  • Mae pwmp LPA® yn dileu'r problemau arferol o ran colli capasiti a dychweliad olew gwael oherwydd gweithredu gyda phwysedd pen isel.
  • Gwell perfformiad ac effeithlonrwydd system sydd ag anwedd fflach yn y llinell hylif. Mae hyn yn arbennig o amlwg os yw anwedd fflach yn broblem ddifrifol, fel mewn systemau sydd â phwysedd gormodol yn gollwng pwysau, cynnydd drychiad yn y llinell hylif, neu os yw'r aer o amgylch y llinell hylif yn gynhesach na'r tymheredd awyr agored.
  • Llai o broblemau graddio ar systemau wedi'u hoeri â dŵr pan fydd ychydig bach o hylif pwysedd uchel o'r allfa bwmp yn cael ei chwistrellu i'r llinell ollwng, gan ostwng tymheredd yr anwedd.

Gweld sioe sleidiau am wybodaeth ychwanegol >>

ôl-ffitio lpa symlANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein