Y System Cyflenwi Hylif

Y System Cyflenwi Hylif

LDS ™ System Cyflenwi Hylif

Swyddogaeth y LDS ™ System Cyflenwi Hylif yw danfon hylif 100% i'r falfiau ehangu i wella perfformiad system ar gyfer systemau sydd â llinellau hylif hir neu faterion maint, colli capasiti neu broblemau eraill sy'n gynhenid ​​gyda chyfraddau llif oergell isel a dychweliad olew gwael ar dymheredd cyddwyso isel.

.875-ymchwydd-158-auto-ffordd osgoi1.8c

Mewn hinsoddau poethach, dileu nwy fflach oherwydd enillion solar. Mae canran yr arbedion a enillir yn dibynnu ar lefel effeithlonrwydd a lleoliad daearyddol y system reweiddio gyfredol. Cyflawnir arbedion ychwanegol pan fydd gan systemau linellau hylif hir, neu os bydd y llinellau hylif yn codi mwy na 3m (10 ′).

system dosbarthu hylifANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein