Ymhelaethiad Pwysedd Hylif LPA®

Ymhelaethiad Pwysedd Hylif LPA®

Defnyddir pympiau LPA i oresgyn cwymp pwysedd llinell hylif a darparu oergell hylif 100% i'r ddyfais mesurydd hylif a choiliau oeri bob amser. Yn nodweddiadol pan fydd pwysau pen yn cael ei leihau mae hyn yn arwain at newynu'r ddyfais mesur hylif yn enwedig os yw llinellau hylif yn hir neu os oes codiad fertigol llinell hylif i'r coiliau oeri. Mae'r pwmp LPA yn goresgyn Llinell hylif fflachio sy'n gwaethygu wrth i bwysau cyddwyso leihau. Mae hyn yn cael effaith negyddol ar allu ac effeithlonrwydd y system.

Darperir Oeri Am Ddim DX pan fydd tymheredd amgylchynol awyr agored yn oerach na thymheredd storio oer mewnol am fisoedd lawer yn ystod gweithrediad tymhorol oerach am lai o gost

Ychwanegiad Oeri Am Ddim DX i'r offer oergell presennol. Rheoli tymheredd canolig cywasgu cam cyntaf a chywasgu ail gam ar gyfer cynhwysedd ychwanegol neu storio tymheredd isel. Mae'r system yn addas ar gyfer hinsawdd oerach. *Mae effeithlonrwydd gweithredu systemau COP/EEER yn amrywio yn ôl y tymereddau awyr agored blynyddol cyfartalog yn y rhanbarth.

ymhelaethu pwysau hylifANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein