Thermodynameg DXFC ™

Thermodynameg DXFC ™

Arbedion hyd at 95%, os bydd y tywydd yn caniatáu

Mae DXFC™ fel arfer yn fwyaf addas ar gyfer hinsoddau oerach neu gymedrol. Mae oergell yn cael ei danfon gan y pwmp LPA® i'r anweddyddion lle mae'n amsugno gwres. Mae cywasgwyr y system yn aros i ffwrdd yn ystod y cylch DX.

Mae'r ceisiadau'n cynnwys aerdymheru ystafell weinyddwr, adeiladau gwres aerdymheru swyddfa fewnol adeiladau aer, aerdymheru claddgelloedd tanddaearol, cymwysiadau storio oer thermol rheweiddio uchel / med / isel, oeri cynhyrchu a rheweiddio cyffredinol arall.

dx oeri am ddimANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein