Dad-Humidification gyda HY-DRY ™

Dad-Humidification gyda HY-DRY ™

Y sylw a glywir amlaf am HY-DRY ™ - “Mae hwn mor syml. Pam na wnes i feddwl amdano? ”

HY-DRY - Y System Ultimate:

  • Y gost weithredol isaf
  • Mwyaf effeithlon ar gyfer systemau NEWYDD
  • Mwyaf effeithlon ar gyfer systemau HEN

 

Mae technoleg patent HY-DRY yn darparu cynnydd symud lleithder fforddiadwy cymaint â 70% o'i gymharu â'r systemau presennol heb HY-DRY. Mae'r lleithder is hwn yn caniatáu i'ch adeilad newid o fod yn “oer a clammy” i awyr iach oer a sych. Bydd pawb yn yr adeilad yn mwynhau'r cysur eithaf.

Cure ar gyfer “Syndrom Adeiladu Salwch”:

“Y ffactor pwysicaf wrth leihau llwydni yn yr awyr a chyfrif bacteriol yw rheoli lleithder yn yr adeilad.” Swyddfa Tocsicoleg ac Asesu Peryglon

Gall lleithder gormodol arwain at lefelau lleithder annymunol yng ngwaith dwythell adeilad sy'n achosi i lwydni a bacteria gronni. Gall hyn feithrin amgylchedd gwaith afiach neu “syndrom adeiladu sâl.” Mae cael gwared ar y lleithder hwn yn arbed costau ynni a chynnal a chadw hefyd!

Effeithlonrwydd Oeri Uwch:

Enillir effeithlonrwydd oeri uwch pan nad yw eich adeilad bellach yn cael ei faich â lleithder uchel. Wrth i'r lleithder gael ei leihau, mae eich oeri yn cynyddu. Cyfeiriwch at y siart i weld faint mae'r oeri synhwyrol yn cynyddu gyda lefelau lleithder is yn eich adeilad. Trwy ddadleiddiad, gall HY-DRY ™ sicrhau mwy o oeri am eich arian.

dadleithyddANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein