Perfformiad y Cylch Rheweiddio Ehangu Dau Gam

Uchafbwynt y Cynnyrch

Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Mae'r mwyafrif o systemau rheweiddio a thymheru aer cyfredol yn gwastraffu 20% i 40% o

Pwmp Oergell Hylif Co2 ac Economegydd LPA

Mae pwmp LPA® yn uned gyriant agored wedi'i selio gyda nodweddion dylunio pwysig:

Uned AC Hollt Wal DXFC ™ gyda Chyddwysydd Awyr Agored

[Datgeliad Cyhoeddus-23ain Hydref 2016] DXFC, DX am ddim oeri y dewis arall i redeg

Perfformiad y Cylch Rheweiddio Ehangu Dau Gam

[ALLANOL] 2005, Mecaneg Hylif, Peirianneg Thermol a Labordy Ymchwil Llif Multiphase (DYFODOL), Adran Peirianneg Fecanyddol, Prifysgol Technoleg King Mongkut s Thonburi, Bangmod, Bangkok 10140, Gwlad Thai.

Trwy garedigrwydd Somchai Wongwises a Somjin Disawas 

Mae ejector, neu bwmp jet, yn ddyfais sy'n defnyddio hylif pwysedd uchel i bwmpio hylif pwysedd isel i bwysedd uwch mewn allfa tryledwr. Oherwydd eu cost isel ac yn absennol o rannau symudol, defnyddiwyd alldaflwyr mewn amrywiol gymwysiadau peirianneg. Cymhwysiad adnabyddus yw defnyddio'r ejector mewn systemau rheweiddio fel cywasgydd i gywasgu anwedd oergell o'r anweddydd i'r cyddwysydd. Esbonnir y math hwn o gais yn [1]. Fodd bynnag, yn ogystal â gwasanaethu fel cywasgydd, cynigiodd Kornhauser [2] y dylid defnyddio'r ejector fel dyfais ehangu i ehangu'r oergell pwysedd uchel o'r cyddwysydd i gyrraedd pwysau anweddydd.

Dadlwythwch y Papur llawn yma >>perfformiad y cylch rheweiddio ehangu ejector dau gam

Gadael ymatebANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein