Gwneud Rheweiddio yn fwy Effeithlon gyda LPA®

Uchafbwynt y Cynnyrch

Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Mae'r mwyafrif o systemau rheweiddio a thymheru aer cyfredol yn gwastraffu 20% i 40% o

Pwmp Oergell Hylif Co2 ac Economegydd LPA

Mae pwmp LPA® yn uned gyriant agored wedi'i selio gyda nodweddion dylunio pwysig:

Uned AC Hollt Wal DXFC ™ gyda Chyddwysydd Awyr Agored

[Datgeliad Cyhoeddus-23ain Hydref 2016] DXFC, DX am ddim oeri y dewis arall i redeg

Gwneud Rheweiddio yn fwy Effeithlon gyda LPA®

Mae technoleg HY-SAVE® yn sicrhau arbedion ynni sylweddol sy'n talu'n ôl yn brydlon gan gwneud rheweiddio yn fwy effeithlont. Ar gyfer ceisiadau DX gellir gwneud arbedion sylweddol, hyd at 40% yn gyffredinol, os yw'r tymereddau amgylchynol yn caniatáu. Trwy ostwng y tymheredd cyddwyso yn unig o 32 ° C i 18 ° C bydd yn arbed oddeutu 23%. Wrth i gostau ynni barhau i godi, y mwyaf y byddwch chi'n ei ennill. Mae ein technoleg hefyd yn lleihau faint o oergell ddrud sydd ei angen, ac yn lleihau'r llwyth ar gywasgwyr a ffaniau, gan dorri'ch costau cynnal a chadw hefyd.

Gweld y Llyfryn ... HY-SAVE-Making-Refrigeration-More-Effeithlon

gwneud rheweiddio yn fwy effeithlon

Sylwadau ar gau.ANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein