Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Uchafbwynt y Cynnyrch

Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Mae'r mwyafrif o systemau rheweiddio a thymheru aer cyfredol yn gwastraffu 20% i 40% o

Pwmp Oergell Hylif Co2 ac Economegydd LPA

Mae pwmp LPA® yn uned gyriant agored wedi'i selio gyda nodweddion dylunio pwysig:

Uned AC Hollt Wal DXFC ™ gyda Chyddwysydd Awyr Agored

[Datgeliad Cyhoeddus-23ain Hydref 2016] DXFC, DX am ddim oeri y dewis arall i redeg

Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Mae'r mwyafrif o systemau rheweiddio a thymheru aer cyfredol yn gwastraffu 20% i 40% o'r pŵer trydanol a ddefnyddir. Gall pwmp LPA® arbed y rhan fwyaf o'r pŵer hwn.

Sut mae fy ngrym yn cael ei wastraffu?

Datblygwyd dyluniadau heddiw gyda rheolyddion pwysau pen ryw 65 mlynedd yn ôl. Dyluniwyd pwysau pen uwch i mewn i system felly byddai'n gweithio'n dda ar dymheredd awyr agored is. Roedd angen y pwysau uwch hyn i ddanfon yr oergell i'r coiliau oeri. Nid oedd costau pŵer hanner canrif yn ôl yn ffactor felly nid oedd ots am gost ychwanegol gweithredu gydag effeithlonrwydd is.

Ar gostau pŵer heddiw, mae aneffeithlonrwydd yn rhan annerbyniol o'ch gorbenion.

Lawrlwytho Llyfryn ein Egwyddorion Thermodynamig ACLl llyfryn HY-SAVE-Gwella-Rheweiddio-Dynameg-LPA

egwyddorion thermodynamig lpa

Sylwadau ar gau.ANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein