Storio Thermol DX yn cyfuno Oeri DX Am Ddim

Uchafbwynt y Cynnyrch

Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Mae'r mwyafrif o systemau rheweiddio a thymheru aer cyfredol yn gwastraffu 20% i 40% o

Pwmp Oergell Hylif Co2 ac Economegydd LPA

Mae pwmp LPA® yn uned gyriant agored wedi'i selio gyda nodweddion dylunio pwysig:

Uned AC Hollt Wal DXFC ™ gyda Chyddwysydd Awyr Agored

[Datgeliad Cyhoeddus-23ain Hydref 2016] DXFC, DX am ddim oeri y dewis arall i redeg

Storio Thermol DX yn cyfuno Oeri DX Am Ddim

Rheweiddio yn ôl y Galw ™ yr Opsiwn Storio Thermol | Storio Ynni Thermol (TES)

Y Deyrnas Unedig / Unol Daleithiau - Mae HYSAVE Technologies yn cyhoeddi'r DXTS cool * pak ™ newydd.

Tampa, FL, Ionawr 24, 2015 - (PR.com) - Mae'r DXTS cool * pak ™ yn ddull blaengar tuag at effeithlonrwydd rheweiddio / aerdymheru uwch. Gan ddefnyddio eu patent sydd newydd ei ddylunio a'i ddatblygu hyd nes y bydd DX Storio Thermol a chyfuniad Oeri Am Ddim DX profedig, mae HYSAVE yn darparu technoleg oeri arbed ynni doethach ar gyfer gwaith rheweiddio math cywasgu anwedd DX.

Pan fo cywasgiad anwedd a phŵer cyddwyso yn rhy gostus neu'n aneffeithlon i weithredu (fel pan mae'n 115 ° F yn yr awyr agored) dylid diffodd unedau cyddwyso, cywasgwyr a ffaniau cyddwyso. Mae technoleg DXTS yn gwneud y rheol flaenorol hon yn amhosibl yn realiti gyda'r offer AC presennol. Mae technoleg DXTS yn ymwneud â storio a symud egni oeri am gyfnodau o amser, hyd at 12 awr fel arfer. Codir tâl ar yr uned DXTS fewnol gan ei huned oergell ei hun yn ystod cyfnodau oerach, gyda'r nos fel arfer, ac fel rheol mae ei maint i ddarparu'r ddyletswydd rheweiddio gyfatebol yn ystod y dydd. Mae dulliau codi tâl ategol hefyd ar gael. Gweithio'n ddoethach i leihau'r costau gweithredu uchel hynny yn ystod y dydd gyda thechnoleg storio thermol HYSAVE. Unrhyw bryd, unrhyw le Rheweiddio ar Alw ™ sy'n addas i'ch cyllideb.

cliciwch yn ôl i ddychwelyd, neu cysylltwch â ni am wybodaeth bellach.

Un Ymateb i “Storio Thermol DX wedi'i gyfuno Oeri DX Am Ddim”

  1. Bob yn dweud:

    Fi yw pennaeth rheweiddio cadwyn adnabyddus o farchnadoedd. Mae eich technoleg yn ddiddorol a gofynnwch am gyswllt â'n hadran beirianneg. Edrychwn ymlaen at glywed gennych.
    Diolch yn fawr.ANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein