Dadlwythiadau Amrywiol

Uchafbwynt y Cynnyrch

Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Mae'r mwyafrif o systemau rheweiddio a thymheru aer cyfredol yn gwastraffu 20% i 40% o

Pwmp Oergell Hylif Co2 ac Economegydd LPA

Mae pwmp LPA® yn uned gyriant agored wedi'i selio gyda nodweddion dylunio pwysig:

Uned AC Hollt Wal DXFC ™ gyda Chyddwysydd Awyr Agored

[Datgeliad Cyhoeddus-23ain Hydref 2016] DXFC, DX am ddim oeri y dewis arall i redeg

Dadlwythiadau Amrywiol

Stockholm Sweden - Erthygl - Dolenni thermosiphon ar gyfer echdynnu gwres

Mae pympiau gwres o'r ddaear yn defnyddio'r egni o'r ddaear ar gyfer cymwysiadau gwresogi ac oeri mewn adeiladau. Gwneir y mecanwaith hwn mewn twll turio lle mae hylif yn cylchredeg trwy ddolen gaeedig. Mewn dolenni thermosiphon, mae'r hylif yn cylchredeg yn naturiol wrth gymryd y gwres o'r ddaear o'i amgylch. Mantais y cylchrediad naturiol yw ei fod yn disodli'r angen am bwmp sy'n cylchredeg ac mae hyn yn arwain at ostyngiad yn y defnydd o drydan. Ar ben hynny, yn achos gollyngiadau, nid yw dŵr daear yn llygredig oherwydd gallu defnyddio hylifau naturiol yn lle hylifau traddodiadol nad ydynt yn rhewi.

Gweld

Cymhwyso Oergell CO2 (R744) mewn Offer Rheweiddio Storio Oer Diwydiannol

Mae'r papur hwn yn disgrifio pedair system rheweiddio cywasgu anwedd un cam CO2 (R744) sy'n gwasanaethu dwy siop rewgell o faint canolig wedi'u lleoli mewn cyfleuster prosesu bwyd yn Brisbane, Awstralia. Manylir ar y prosesau sy'n arwain at ddewis carbon deuocsid fel oergell yn ogystal â dewis cyfrwng cyddwyso. Yn ogystal, disgrifir y cysyniad cyffredinol o ddylunio planhigion, rheoli planhigion, dull dadrewi awtomatig, materion ymarferol yn ymwneud â'r gosod a'r anawsterau ymarferol a wynebir wrth gomisiynu. Gwneir asesiad o ddibynadwyedd tymor hir y systemau R744 a thrafodir cymwysiadau R744 fel oergell yn y dyfodol.

Gweld

Cyfleoedd Arbedion Ynni Potensial ac RD&D ar gyfer Technolegau HVAC nad ydynt yn Gywasgu

Mawrth 2014 - Er bod technolegau cywasgu anwedd wedi gwasanaethu anghenion gwresogi, awyru a thymheru aer (HVAC) yn effeithiol iawn, ac wedi bod yn brif dechnoleg HVAC ers yn agos at 100 mlynedd, mae'r oeryddion confensiynol a ddefnyddir mewn offer cywasgu anwedd yn cyfrannu at fyd-eang. newid yn yr hinsawdd pan gaiff ei ryddhau i'r awyrgylch.

Gweld

Ymhelaethiad Pwysedd Hylif - Mae Technoleg yn Gwella

Gellir ymhelaethu ar Bwysedd Hylif LPA® ar lawer o fathau o beiriannau rheweiddio, gan gynnwys systemau cyflyru aer. Mae'r buddion yn dibynnu ar y math o archifferydd sy'n cael ei ddefnyddio yn y planhigyn a'r amodau gweithredu.

Gweld


ANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein