Camau Ôl-ffitio ar gyfer Oergell Mo99

Uchafbwynt y Cynnyrch

Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Mae'r mwyafrif o systemau rheweiddio a thymheru aer cyfredol yn gwastraffu 20% i 40% o

Pwmp Oergell Hylif Co2 ac Economegydd LPA

Mae pwmp LPA® yn uned gyriant agored wedi'i selio gyda nodweddion dylunio pwysig:

Uned AC Hollt Wal DXFC ™ gyda Chyddwysydd Awyr Agored

[Datgeliad Cyhoeddus-23ain Hydref 2016] DXFC, DX am ddim oeri y dewis arall i redeg

Camau Ôl-ffitio ar gyfer Oergell Mo99

Sut i ôl-ffitio R-22 i Mo99

Crynodeb – i Ôl-osod Camau Mo99
Mae'r canlynol yn rhoi crynodeb o'r camau ôl-osod sylfaenol
ar gyfer oergell ISCeon ® MO99.
Lawrlwythwch y drafodaeth fanwl o bob dolen cam a ddarperir isod.
1. Sefydlu perfformiad llinell sylfaen gyda'r oergell bresennol. (Gweler y rhestr wirio ôl-ffitio (ynghlwm))
2. Tynnwch yr holl hen oergell (R22 neu arall) o'r system i mewn i silindr adfer. Pwyso'r swm a dynnwyd.
3. Amnewid y morloi / gasgedi elastomerig sychach a critigol.
4. Gwacáu'r system a gwirio am ollyngiadau.
5. codi tâl gyda ISCeon ® MO99.
• Tynnwch hylif yn unig o'r silindr gwefru.
• Dylai swm y tâl cychwynnol fod tua 85% o'r tâl safonol ar gyfer R22. Bydd swm y tâl terfynol tua 95%.
6. System gychwyn, pennu cynhesu llinell sugno ac addasu TXV a / neu faint gwefr os oes angen i gyflawni'r gwerth gorau posibl.
7. Monitro lefelau olew yn y cywasgydd. Ychwanegwch olew yn ôl yr angen i gynnal lefelau cywir
8. System labelu sy'n dangos yr oergell (ac unrhyw iraid newydd) a ddefnyddir. Diweddarwch lyfr log y system.
Ôl-osod wedi'i Gwblhau

ôl-ffitio-canllawiau-ar gyfer DuPont-ISCEON-MO99-oergell

Gadael ymatebANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein