Helaethiad Pwysedd Hylif Arbedion Ynni Rheweiddio LPA®

Uchafbwynt y Cynnyrch

Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Mae'r mwyafrif o systemau rheweiddio a thymheru aer cyfredol yn gwastraffu 20% i 40% o

Pwmp Oergell Hylif Co2 ac Economegydd LPA

Mae pwmp LPA® yn uned gyriant agored wedi'i selio gyda nodweddion dylunio pwysig:

Uned AC Hollt Wal DXFC ™ gyda Chyddwysydd Awyr Agored

[Datgeliad Cyhoeddus-23ain Hydref 2016] DXFC, DX am ddim oeri y dewis arall i redeg

Helaethiad Pwysedd Hylif Arbedion Ynni Rheweiddio LPA®

Model HY-SAVE 809-SS-080

Ymhelaethiad Pwysedd Hylif, (LPA®) a ddyfeisiwyd gan HY-SAVE ym 1984 yw'r dechnoleg arbed ynni mwyaf effeithlon sydd ar gael ar gyfer rheweiddio masnachol neu aerdymheru heddiw o hyd. Arbedion ynni rheweiddio.

Mae'r LPA® yn gweithio trwy roi hwb i oerydd hylif trwy'r system oeri. Trwy gynyddu pwysedd yr hylif, codir y tymheredd dirlawnder cysylltiedig, tra bod y tymheredd hylif yn aros yr un fath. Mae'r hylif yn dod yn is-oeri; gan leihau'r potensial ar gyfer fflachio cyn y falf ehangu. Gyda LPA®, bydd eich busnes yn mwynhau effeithlonrwydd uwch, tynnu pŵer is ac arbedion cost sylweddol.

Mae'r Pwmp LPA® yn hunan-ddadlwytho felly nid yw rheolaeth VSD yn angenrheidiol. Mae'r llif a fynnir gan yr anweddyddion yn rheoli'r gyfradd llif a ddarperir gan y pwmp LPA®.

Un Ymateb i “Arbedion Ynni Rheweiddio LPA® Ymhelaethiad Pwysedd Hylif”

  1. PAUL IFANC yn dweud:

    Fy enw i yw Paul Young a fi oedd cynrychiolydd gwerthu HySave yn ne-ddwyrain UDA ar ddiwedd y 90au. Roeddwn i'n adnabod Bob Hyde yn dda. Roedd HySave a HyDry yn werthiant caled iawn yn y dyddiau hynny gan mai ychydig o bobl yn y diwydiant archfarchnadoedd oedd yn credu ynddynt. Rwy'n gwybod oherwydd fi oedd y rheolwr ynni corfforaethol ar gyfer marchnadoedd Bi-Lo Super a siaradais mewn rhai cynadleddau FMI Energy. Rwyf bellach yn 77 ac yn dal i gredu yn eich technoleg.
    Llongyfarchiadau ar eich llwyddiant parhaus. Rwy’n siŵr bod y cwmni wedi newid yn fawr ers i mi fod yn rhan ohono.

Gadael ymatebANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein