Monitro Cost-effeithiol

Monitro Cost-effeithiol

monitro ynni rheweiddio

Er mwyn profi enillion effeithlonrwydd ynni neu ar gyfer datblygu ac ymchwil, rydym yn cynnig offeryn llif data ac adrodd dibynadwy sy'n darparu ffurfiant gwerthfawr. Gan fod nodweddion y rhan fwyaf o ddefnydd planhigion rheweiddio yn dibynnu'n fawr ar dymheredd amgylchynol y tu allan, dull llinell sylfaen amrywiol profedig o'r enw “cyfernod cydberthynas” sy'n cyfrifo kWh ac yn cymharu â'r tymheredd amgylchynol. monitro ynni rheweiddiomonitro ynni rheweiddioMae'r modiwl yn cynnwys cyfleusterau ymateb brawychus awtomataidd i rybuddio am unrhyw annormaleddau sy'n gwastraffu ynni fel tymereddau cyddwyso uchel neu dymheredd sugno isel, y mae pob un ohonynt yn cyfrannu at effeithlonrwydd is a biliau pŵer uwch.

Mae'r sefydlu wedi'i awtomeiddio'n llawn, mae cyfleusterau gweinyddol ar gael i osod llinellau sylfaen, larymau a chyfluniadau cylched eraill. Mae pob modiwl yn gallu monitro dau gylched rheweiddio a gellir eu hehangu hyd at 40 cylched fesul cerdyn data neu gysylltiad Ethernet.

Mae Ethernet adeiledig yn caniatáu ichi gysylltu ar unwaith â'r rhyngrwyd heb brofiad TG. Cyfluniadau synhwyrydd selectable i weddu i'ch dewisiadau sefydlu a monitro. Mae'r gosodiad yn gyflym ac yn syml ac nid oes angen unrhyw wybodaeth trydydd parti arno.

 ANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein