Rhwymedigaethau CSR Bodlon

Rhwymedigaethau CSR Bodlon

Mae llywodraethau ledled y byd yn cyflwyno deddfwriaeth Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol (CSR) sy'n ei gwneud yn ofynnol i fusnesau leihau eu hallyriadau CO2.

Yn ogystal, wrth i faterion 'gwyrdd' ddod yn fwy a mwy pwysig, mae cwmnïau a all brofi eu bod yn fwy cyfeillgar i'r amgylchedd yn fwy llwyddiannus wrth ennill contractau busnes newydd gwerthfawr.

Trwy gwtogi ar eich defnydd o ynni ac felly eich allyriadau CO2, mae HY-SAVE® yn eich helpu i fodloni deddfwriaeth amgylcheddol ac yn gwneud eich busnes yn fwy deniadol i gwsmeriaid newydd a phresennol.

 ANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein