Arbedion Amgylcheddol

Arbedion Amgylcheddol

 

Gyda degau o filoedd o bympiau LPA® yn rhedeg yn y maes a chofnod gweithredu cyfun o dros 315 miliwn o oriau mewn amgylchedd rheweiddio amser llawn, mae technoleg LPA® yn parhau i sicrhau gostyngiadau ynni enfawr mewn allyriadau carbon y flwyddyn. Mae ein hystadegau yn dangos bod hyn gyfwerth â 630,500 tunnell o allyriadau Co2 y flwyddyn, sy'n cynnwys DXFC ™.

Yn ein hochr gweithgynhyrchu a logisteg;

  • Rydym wedi adleoli ein prif ffatri weithgynhyrchu yn agosach at ein porthladd cludo lleol…

Yn flaenorol, roedd yn rhaid cludo ein his-gynulliadau bellter o 290 milltir yn ôl y dydd ar y ffordd sydd wedi'i ostwng i 11 milltir yn ôl y dydd. Credydau Lleihau Carbon Amgylcheddol 33,145 kg neu 73,052 pwys y flwyddyn

  • Rydym wedi cyfuno ein llwybrau cludo cargo môr ...

i leihau nifer y tramwyfeydd rhyngwladol. Rydym wedi cynyddu ein swmp gyfaint i gyflenwi mwy o gynnyrch yn llai aml. Credydau Lleihau Carbon Amgylcheddol 28,900 kg neu 63,695 pwys y flwyddyn.

  • Rydym wedi sefydlu cyfleusterau warysau a storio ...

yn agos at ein ffatrïoedd OEM a'n llinellau cynhyrchu i ddileu costau cludo dyddiol sy'n niweidiol i'r amgylchedd. Mae llwythi swmp yn cael eu danfon yn llai aml ac yn lleol. Credydau Lleihau Carbon Amgylcheddol 82,125 kg neu 37,216 pwys y flwyddyn.ANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein