Ynglŷn â LPA® yn ôl Dosbarth Meistr

Uchafbwynt y Cynnyrch

Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Mae'r mwyafrif o systemau rheweiddio a thymheru aer cyfredol yn gwastraffu 20% i 40% o

Pwmp Oergell Hylif Co2 ac Economegydd LPA

Mae pwmp LPA® yn uned gyriant agored wedi'i selio gyda nodweddion dylunio pwysig:

Uned AC Hollt Wal DXFC ™ gyda Chyddwysydd Awyr Agored

[Datgeliad Cyhoeddus-23ain Hydref 2016] DXFC, DX am ddim oeri y dewis arall i redeg

Ynglŷn â LPA® yn ôl Dosbarth Meistr

Cyhoeddwyd gan Mike Creamer. Gyda'r cynnydd yng nghost trydan, mae llawer o sefydliadau yn edrych i wneud gwelliannau mewn effeithlonrwydd rheweiddio a thymheru. Mae'n amlwg bod angen newid sylfaenol mewn paramedrau gweithredu i ddarparu gostyngiadau sylweddol mewn ynni… Lawrlwythwch yr erthygl gyfan ac esboniad sut LPA® yn gallu arbed egni i chi. Ymhelaethiad Dosbarth Meistr2009-Pwysau Hylif

Sylwadau ar gau.ANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein