Cylch Rheweiddio Co2 Transcritical gyda Dyfais Ehangu Ejector

Uchafbwynt y Cynnyrch

Pwmp oergell hylif Co2 bellach wedi'i raddio yn 80 bar

Neilltuwyd dyluniad i bob pwmp oergell hylif HYSAVE® LPA®

Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Mae'r mwyafrif o systemau rheweiddio a thymheru aer cyfredol yn gwastraffu 20% i 40% o

Cylch Rheweiddio Co2 Transcritical gyda Dyfais Ehangu Ejector

Dyfais Transcritical-Co2-Refrigeration-Cycle-with-Ejector-Expansion

Cynigir cylch rheweiddio CO2 traws-gritigol ehangu ejector i wella COP y cylch CO2 traws-gritigol sylfaenol trwy leihau colledion y broses ehangu. Sefydlwyd model cymysgu pwysau cyson ar gyfer yr ejector i berfformio'r dadansoddiad thermodynamig o gylch CO2 traws-gritigol ehangu ejector.

Dadlwythwch yr Erthygl lawn >> Dyfais Transcritical-CO2-Refrigeration-Cycle-with-Ejector-Expansion

Sylwadau ar gau.ANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein