Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Uchafbwynt y Cynnyrch

Pwmp oergell hylif Co2 bellach wedi'i raddio yn 80 bar

Neilltuwyd dyluniad i bob pwmp oergell hylif HYSAVE® LPA®

Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Mae'r mwyafrif o systemau rheweiddio a thymheru aer cyfredol yn gwastraffu 20% i 40% o

Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Pympiau-Thermodynamig-Egwyddorion-LPA-Pympiau

Mae'r mwyafrif o systemau rheweiddio a thymheru aer cyfredol yn gwastraffu 20% i 40% o'r pŵer trydanol a ddefnyddir. Gall pwmp LPA® arbed y rhan fwyaf o'r pŵer hwn.

Sut mae fy ngrym yn cael ei wastraffu?

Datblygwyd dyluniadau heddiw gyda rheolyddion pwysau pen ryw 65 mlynedd yn ôl. Dyluniwyd pwysau pen uwch i mewn i system felly byddai'n gweithio'n dda ar dymheredd awyr agored is. Roedd angen y pwysau uwch hyn i ddanfon yr oergell i'r coiliau oeri. Nid oedd costau pŵer hanner canrif yn ôl yn ffactor felly nid oedd ots am gost ychwanegol gweithredu gydag effeithlonrwydd is.

Ar gostau pŵer heddiw, mae aneffeithlonrwydd yn rhan annerbyniol o'ch gorbenion.

Lawrlwytho Llyfryn ein Egwyddorion Thermodynamig ACLl llyfryn HY-SAVE-Gwella-Rheweiddio-Dynameg-LPA

egwyddorion thermodynamig lpa

Sylwadau ar gau.ANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein