Ymhelaethiad Pwysedd Hylif LPA®

Ymhelaethiad Pwysedd Hylif LPA®

Ymhlith y ceisiadau mae archfarchnadoedd, storfa oer, storfa wedi'i rewi, oeri cynhyrchu a phlanhigion rheweiddio eraill gyda llinellau hylif hir neu godiadau fertigol uchel. Ymhob achos mae'r LPA® yn darparu arbedion sylweddol.

Cylinder_Head_Cooling_Liquid_Injection

ACLl® yn dileu'r angen am is-oeri mecanyddol drud pan fo llinellau hylif yn hir a / neu â lifft fertigol o'r derbynyddion i eev's / tev's.

Maint modur LPA® ar gyfartaledd yw .33 hp

LPA® yn helpu i atal beicio byr cywasgwr yn ystod amodau amgylchynol isel iawn ac yn cynnal hylif 100% i'r falfiau ehangu.

Mae pob ACLl yn ddi-waith cynnal a chadw ac yn darparu dros 20 mlynedd o wasanaeth eithriadol a dibynadwy.

trosolwg system lpaANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein