Trosolwg System LDS ™

Trosolwg System LDS ™

Yn y bôn, mae'r system LDS ™ yn dderbynnydd hylif gyda phwmp LPA® oddi tano. Mae'n cynnwys derbynnydd proffil isel sydd fel arfer wedi'i leoli o dan y cyddwysyddion fel bod yr hylif yn draenio'n effeithiol waeth beth fo'r pwysau cyddwyso system a gynhelir. Mae'n darparu'r un buddion â'r pwmp LPA® ac eithrio mae ganddo dderbynnydd allfa waelod i ddarparu ar gyfer llinellau hylif hir.

Ymhlith y ceisiadau mae archfarchnadoedd, storfa oer, storfa wedi'i rewi, oeri cynhyrchu a gwaith rheweiddio arall gyda llinellau hylif hir neu godiadau fertigol uchel.

Mae holl bympiau oergell hylif LPA® yn ddi-waith cynnal a chadw ac yn darparu dros 20 mlynedd o wasanaeth eithriadol a dibynadwy.

 ANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein