Ôl-ffitio LPA® syml

Ôl-ffitio LPA® syml

Mae 10 o filoedd o bympiau LPA® wedi cael eu gosod fel dull ôl-ffitio syml o gael oergell hylifol i'r falfiau ehangu pan fydd rheolaethau pwysau pen lleiaf yn cael eu gosod i leihau pwysau pen, a thrwy hynny arbed ynni a chynyddu capasiti ar dymheredd awyr agored ysgafn i oer..

  • Mae pwmp LPA® yn dileu'r problemau arferol o ran colli capasiti a dychweliad olew gwael oherwydd gweithredu gyda phwysedd pen isel.
  • Gwell perfformiad ac effeithlonrwydd system sydd ag anwedd fflach yn y llinell hylif. Mae hyn yn arbennig o amlwg os yw anwedd fflach yn broblem ddifrifol, fel mewn systemau sydd â phwysedd gormodol yn gollwng pwysau, cynnydd drychiad yn y llinell hylif, neu os yw'r aer o amgylch y llinell hylif yn gynhesach na'r tymheredd awyr agored.
  • Llai o broblemau graddio ar systemau wedi'u hoeri â dŵr pan fydd ychydig bach o hylif pwysedd uchel o'r allfa bwmp yn cael ei chwistrellu i'r llinell ollwng, gan ostwng tymheredd yr anwedd.

Gweld sioe sleidiau am wybodaeth ychwanegol >>

ôl-ffitio lpa symlANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein