Taith LPA® Tudalen 02

Taith LPA® Tudalen 02

 blaenorol | nesaf

Mae'r ACLl yn gweithio trwy roi hwb i oergell hylifol trwy'r system rheweiddio. Trwy gynyddu gwasgedd yr hylif, codir y tymheredd dirlawnder cysylltiedig, tra bod tymheredd yr hylif yn aros yr un fath. Mae'r hylif yn cael ei is-oeri; lleihau'r potensial i fflachio cyn y falf ehangu. Gyda'r ACLl, bydd eich busnes yn mwynhau effeithlonrwydd uwch, tynnu pŵer is ac arbedion cost sylweddol.

Cylinder_Head_Cooling_Liquid_InjectionANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein