Taith LPA® Tudalen 11

Taith LPA® Tudalen 11

O ran pwysau pen fel y bo'r angen, nid oes unrhyw effaith andwyol ar ddibynadwyedd… blaenorol | nesaf

lpa

cyfeiriadau

“O ran pwysau pen arnofiol, nid oes unrhyw effaith andwyol ar ddibynadwyedd pan fydd pwysau yn cael ei ostwng o dan 89F (32 ° C). Mewn gwirionedd, mae lleihau'r pwysau cyddwyso yn lleihau'r gymhareb gywasgu ac yn gyffredinol mae'n cael effaith gadarnhaol ar y defnydd o ynni a disgwyliad oes. Ni fydd yr LPA® yn gwrthdaro â Gwarant Copeland. ”

lpa

Richard E. Turner - Copeland Corporation - Cymorth Technegol RheweiddioANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein