Taith LPA® Tudalen 10

Taith LPA® Tudalen 10

Rwy'n ysgrifennu i fynegi fy mhrofiad a'm hyder yn nhechnoleg LPA® ... blaenorol | nesaf

lpa

cyfeiriadau

“Rwy'n ysgrifennu i fynegi fy mhrofiad a'm hyder yn y dechnoleg Mwyhadur Pwysedd Hylif LPA® rydych chi'n ei darparu.”

“Rydyn ni'n mynnu bod unrhyw dechnoleg rydyn ni'n ei gosod ar gontract perfformiad yn brofedig ac yn ddibynadwy. Mae'r LPA®, o'i gymhwyso a'i osod yn iawn, yn cwrdd â'r meini prawf hynny.

Mae Honeywell wedi gosod prosiectau LPA® ledled y wlad. Mae ganddo ein hyder. “

“Rydych chi'n aml yn nodi problemau gyda'r offer aerdymheru y tu hwnt i'ch cwmpas y gwaith. Mae'r awgrymiadau hyn wedi bod o fudd mawr i Honeywell a'n cwsmeriaid. "

“O ganlyniad i'ch cynnyrch a'ch gwybodaeth, mae Honeywell yn argymell LPA® technoleg fel prosiect arbed ynni effeithiol da. ”

lpa

Kevin K. McKenzie, AG - Peiriannydd Contract PerfformiadANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein