diagram ph HY-DRY ™

diagram ph HY-DRY ™

Enillir effeithlonrwydd oeri uwch pan nad yw'ch lleithder yn cael ei faich â lleithder uchel mwyach. Wrth i'r lleithder gael ei leihau, mae eich oeri yn cynyddu. Cyfeiriwch at y diagram ph isod i weld faint mae'r oeri synhwyrol yn cynyddu gyda lefelau lleithder is yn eich adeilad. Trwy ddad-humidification, gall HY-DRY ™ sicrhau mwy o oeri am eich arian. Mae'r diagram ph isod yn dangos y gwelliannau a gafwyd.

Diagram ph peirianneg mewn oergell yn dangos gwelliannau gyda'r ACLl

diagram phANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein