Coil HY-DRY ™ Custom Built

Coil HY-DRY ™ Custom Built

Diweddariad Gwybodaeth Safle 17eg Ionawr 2016 - Gwiriwch yn ôl yma yn fuan am ein dyluniadau a'n lluniadau CAD diweddaraf. Arall Dyluniadau ACLl i'w gweld yma:

Rydych chi'n adeiladu'ch coil arfer eich hun i weddu i'ch cais sy'n cyflawni dwy swyddogaeth ar yr un pryd:

  • Mae'r oergell sy'n mynd i mewn i'r coil yn cael ei his-oeri gan o leiaf 50F (27 ° C) gan arwain at gynnydd o 25% yng ngallu'r anweddydd, sy'n galluogi'r anweddydd i wasgu hyd at 75% yn fwy o leithder allan o'r awyr.
  • Y gwres a roddir i fyny gan y HY-DRYNid yw coil ® yn cael ei wastraffu. Mae'r cynnydd bach hwn mewn tymheredd yn gostwng y lleithder cymharol yng ngwaith dwythell y system ac yn lleihau cronni llwydni a bacteria yn yr awyr sy'n achosi'r “syndrom adeiladu sâl annymunol.” Gorau oll, mae HY-DRY® yn ei wneud gyda chostau ynni is.

 

hy-sych

hy-sychANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein