Ynni Cynaliadwy yn Iwerddon

Uchafbwynt y Cynnyrch

Pwmp oergell hylif Co2 bellach wedi'i raddio yn 80 bar

Neilltuwyd dyluniad i bob pwmp oergell hylif HYSAVE® LPA®

Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Mae'r mwyafrif o systemau rheweiddio a thymheru aer cyfredol yn gwastraffu 20% i 40% o

Ynni Cynaliadwy yn Iwerddon

lawrlwytho-ein-dewis

Lleihau Pwysedd Cyddwysydd ac Arbed ynni gydag Ymhelaethiad Pwysedd Hylif. Gallwch wneud arbedion ynni sylweddol mewn llawer o systemau rheweiddio trwy ostwng y lifft tymheredd. Lifft tymheredd yw'r gwahaniaeth rhwng y tymheredd anweddu a thymheredd cyddwyso'r rhew. Mae'r arbedion hyn yn aml yn bosibl am ychydig neu ddim cost, dim ond trwy godi tymheredd yr anweddydd neu ostwng tymheredd y cyddwysydd.
Dadlwythwch y ddogfen lawn yma. SEI-Iwerddon-Lleihau Tymheredd-Cyddwyso Tymheredd-LPA-Effeithlonrwydd Ynni

Sylwadau ar gau.ANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein