Arbedion Ynni Rheweiddio | Technoleg HY-SAVE

Uchafbwynt y Cynnyrch

Pwmp oergell hylif Co2 bellach wedi'i raddio yn 80 bar

Neilltuwyd dyluniad i bob pwmp oergell hylif HYSAVE® LPA®

Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Mae'r mwyafrif o systemau rheweiddio a thymheru aer cyfredol yn gwastraffu 20% i 40% o

Arbedion Ynni Rheweiddio | Technoleg HY-SAVE

llithro

Amgylcheddol a Arbedion Ynni Rheweiddio

Helpu i lleihau cynhesu byd-eang ... Yr Ateb Dibynadwy, Cŵl.

Wrth wraidd datrysiad HY-SAVE mae'r pwmp LPA®. Yn wahanol i bympiau confensiynol, nid oes ganddo lawer o rannau symudol ac mae'n hynod ddibynadwy. Mae'n hysbys bod pympiau LPA HY-SAVE yn perfformio'n ddi-fai am 20 mlynedd - felly gallwch edrych ymlaen at arbedion flwyddyn ar ôl blwyddyn, gyda ROI dro ar ôl tro.

Ein Llyfryn >> Gwe HY-SAVE-Making-Refrigeration-More-Efficient

Mae naill ben neu'r llall y baneri llithro hyn yn saethau, cliciwch drwodd i weld rhai o'n nodweddion.

Sylwadau ar gau.ANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein