Panel Rheoli PP3

Uchafbwynt y Cynnyrch

Pwmp oergell hylif Co2 bellach wedi'i raddio yn 80 bar

Neilltuwyd dyluniad i bob pwmp oergell hylif HYSAVE® LPA®

Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Mae'r mwyafrif o systemau rheweiddio a thymheru aer cyfredol yn gwastraffu 20% i 40% o

Panel Rheoli PP3

HYSAVE-PumpControlPanel

Panel Rheoli PP3 V.3

  • Roedd pob un yn cynnwys lloc gwrth-ddŵr, rheolydd Pump-Pro3 (PP3) y drydedd genhedlaeth i reoli gweithrediad pympiau LPA® yn union mewn amrywiol gymwysiadau gan gynnwys storio Thermol DX. Mae fersiwn 3 bellach yn cynnwys cysylltedd GPRS / Ethernet dewisol ar gyfer monitro ac adrodd ar lefelau oergell isel yn ystod y llawdriniaeth.

 

Gadael ymatebANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein