Astudiaeth Achos Fferm Dofednod, Arbedion Ynni LPA®

Uchafbwynt y Cynnyrch

Pwmp oergell hylif Co2 bellach wedi'i raddio yn 80 bar

Neilltuwyd dyluniad i bob pwmp oergell hylif HYSAVE® LPA®

Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Mae'r mwyafrif o systemau rheweiddio a thymheru aer cyfredol yn gwastraffu 20% i 40% o

Astudiaeth Achos Fferm Dofednod, Arbedion Ynni LPA®

astudiaeth achos dofednod

Mae cwmni prosesu dofednod yn y DU wedi gweld ei ddefnydd ynni wedi gostwng bron i 38% ers gosod ACLl® pympiau i'w hoffer oeri cyw iâr yn 2009.

Fel rhan o'r rhaglen, ACLl® dyluniwyd pympiau i'r system reweiddio ar y safle yn y Deyrnas Unedig. Mae hyn wedi arwain at gynnydd mawr ei angen yn effeithlonrwydd y system ynghyd â gostyngiadau sylweddol yn y defnydd o ynni.

Dadlwythwch Astudiaeth Achos >> HY-SAVE-Case-Study-POULTRY-FARM-UK-Liquid-Pressure-Amplification-LPA

Sylwadau ar gau.ANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein