Astudiaeth Achos Biopharma Novozymes Ymhelaethiad Pwysedd Hylif yr ACLl

Uchafbwynt y Cynnyrch

Pwmp oergell hylif Co2 bellach wedi'i raddio yn 80 bar

Neilltuwyd dyluniad i bob pwmp oergell hylif HYSAVE® LPA®

Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Mae'r mwyafrif o systemau rheweiddio a thymheru aer cyfredol yn gwastraffu 20% i 40% o

Astudiaeth Achos Biopharma Novozymes Ymhelaethiad Pwysedd Hylif yr ACLl

astudiaeth achos novozymes

Yn ddiweddar, gosododd Novozymes Biopharma UK, arweinydd byd ym maes biotechnoleg, ACLl® pympiau ar eu proses ffatri a'u systemau oeri cysur ac wedi gwneud arbedion ynni sylweddol o ganlyniad.

Systemau dŵr wedi'u hoeri sy'n gweithredu gyda'r ACLl® mae pympiau a osodwyd wedi gweld arbedion ynni o 33% yn ystod eu blwyddyn gyntaf o weithredu ac maent yn gyffyrddus ar y targed i gyrraedd targed Novozymes o ddychwelyd 18 mis.

Dadlwythwch Astudiaeth Achos >> HY-SAVE-Case-Study-NOVOZYMES-Liquid-Pressure-Amplification-LPA

Sylwadau ar gau.ANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein