Dosbarth Meistr, Ynglŷn ag Ymhelaethu ar Bwysedd Hylif

Uchafbwynt y Cynnyrch

Pwmp oergell hylif Co2 bellach wedi'i raddio yn 80 bar

Neilltuwyd dyluniad i bob pwmp oergell hylif HYSAVE® LPA®

Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Mae'r mwyafrif o systemau rheweiddio a thymheru aer cyfredol yn gwastraffu 20% i 40% o

Dosbarth Meistr, Ynglŷn ag Ymhelaethu ar Bwysedd Hylif

Ymhelaethiad Pwysau Dosbarth-Rhan-42-Hylif-Pwysedd

Cymhwyso ACLl® Mae (Ymhelaethiad Pwysedd Hylif) i system rheweiddio neu gyflwr aer yn fodd i ganiatáu gostyngiad sylweddol mewn pwysau cyddwyso.

Dadlwythwch y Ddogfen lawn Ymhelaethiad Pwysedd Meistr-Dosbarth-42-Amdan-Hylif (1.6Mb)

Sylwadau ar gau.ANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein