Model LPA® 925 15 i 75 Ymhelaethiad Pwysedd Hylif GPM

Uchafbwynt y Cynnyrch

Pwmp oergell hylif Co2 bellach wedi'i raddio yn 80 bar

Neilltuwyd dyluniad i bob pwmp oergell hylif HYSAVE® LPA®

Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Mae'r mwyafrif o systemau rheweiddio a thymheru aer cyfredol yn gwastraffu 20% i 40% o

Model LPA® 925 15 i 75 Ymhelaethiad Pwysedd Hylif GPM

Model-925-15-75-GPM-VerticalReceiver-web

Model 925 wedi'i ddylunio heb lawer o arwynebedd llawr mewn golwg, mae'r cynulliad print troed isel hwn yn ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer systemau sy'n dioddef problemau dosbarthu llinell hylif neu gostau rhedeg ynni a chynnal a chadw uwch. Nid yw arbedion ynni oddeutu 40% yn anghyffredin ac fe'u canfyddir fel arfer mewn systemau oherwydd dyluniad; boed hynny yn drawsnewidiad rheweiddio yn ddiweddar, mater lleoliad planhigion neu system a oedd wedi bod yn rhedeg o'r blaen ar dymheredd cyddwyso uwch.

 

 

yn ôl

Gadael ymatebANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein