Gosod Model 875 yr ACLl

Uchafbwynt y Cynnyrch

Pwmp oergell hylif Co2 bellach wedi'i raddio yn 80 bar

Neilltuwyd dyluniad i bob pwmp oergell hylif HYSAVE® LPA®

Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Mae'r mwyafrif o systemau rheweiddio a thymheru aer cyfredol yn gwastraffu 20% i 40% o

Gosod Model 875 yr ACLl

LPA-875-BR-044-B

Atgyweiriad cyflym a syml i sicrhau effeithlonrwydd system uchaf a danfoniad hylif 100% i falfiau ehangu. Model 875 wedi'i osod wrth ymyl derbynnydd fertigol.

model 875

Sylwadau ar gau.ANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein