Yn estyn ail ffatri weithgynhyrchu yn y DU

Uchafbwynt y Cynnyrch

Pwmp oergell hylif Co2 bellach wedi'i raddio yn 80 bar

Neilltuwyd dyluniad i bob pwmp oergell hylif HYSAVE® LPA®

Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Mae'r mwyafrif o systemau rheweiddio a thymheru aer cyfredol yn gwastraffu 20% i 40% o

Yn estyn ail ffatri weithgynhyrchu yn y DU

Mae HY-SAVE yn ehangu eu cyfleusterau cynhyrchu i gynnwys gweithgynhyrchu pympiau LPA®, Oeri Am Ddim DX, Ail-gylchredeg DX a Thechnolegau Storio Thermol Plât DX.

Dros y 10 mlynedd diwethaf, mae HY-SAVE wedi datblygu ystod gost-effeithiol o bympiau ACLl a ddatblygwyd ar gyfer hylifau pwysedd uchel fel Co2 ar gyfer cymwysiadau rheweiddio neu aerdymheru ynni effeithlon. Mae'r gosodiad yn rhyfeddol o syml ac yn gost-effeithiol. Mae gan bympiau ACLl bwysau gweithio hyd at 125 bar i weddu i amrywiaeth o gymwysiadau.

 

 

 

Gadael ymatebANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein