Technoleg Dadleoli HY-DRY gan HY-SAVE

Uchafbwynt y Cynnyrch

Pwmp oergell hylif Co2 bellach wedi'i raddio yn 80 bar

Neilltuwyd dyluniad i bob pwmp oergell hylif HYSAVE® LPA®

Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Mae'r mwyafrif o systemau rheweiddio a thymheru aer cyfredol yn gwastraffu 20% i 40% o

Technoleg Dadleoli HY-DRY gan HY-SAVE

llithro hydry

Gwell Oeri a Dadleitholi ar gyfer Archfarchnadoedd, Cymwysiadau Masnachol a Diwydiannol cymaint â 70%

Technoleg HY-DRY ™ yn darparu cynnydd symud lleithder fforddiadwy cymaint â 70% o'i gymharu â systemau presennol heb HY-DRY ™. Mae'r lleithder is hwn yn caniatáu i'ch adeilad newid o fod yn “oer a clammy” i awyr iach oer a sych. Bydd pawb yn yr adeilad yn mwynhau'r cysur eithaf. Cure ar gyfer “Syndrom Adeiladu Salwch” Y ffactor pwysicaf wrth leihau cyfrif llwydni a bacteria yn yr awyr yw rheoli lleithder yn yr adeilad. Ar ddiwedd y baneri llithro hyn mae saethau, cliciwch drwodd i weld ein nodweddion eraill.

Sylwadau ar gau.ANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein