GPG 312 Buddsoddi i Arbed

Uchafbwynt y Cynnyrch

Pwmp oergell hylif Co2 bellach wedi'i raddio yn 80 bar

Neilltuwyd dyluniad i bob pwmp oergell hylif HYSAVE® LPA®

Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Mae'r mwyafrif o systemau rheweiddio a thymheru aer cyfredol yn gwastraffu 20% i 40% o

GPG 312 Buddsoddi i Arbed

GPG312

Gall adeiladau sy'n rhy boeth neu'n rhy oer effeithio'n andwyol ar lefelau cysur, morâl a chynhyrchedd y preswylwyr. Mae arbed ynni hefyd yn lleihau allyriadau carbon deuocsid (CO2), y prif gyfraniad newid yn yr hinsawdd, a nwyon eraill sy'n achosi airpollution a glaw asid. Mae gostyngiadau ynni yn hanfodol i gyrraedd targed rhwymol gyfreithiol y llywodraeth, y cytunwyd arno ynKyoto ym 1997, i leihau basged o dai gwydr erbyn 12.5 % ar lefelau 1990 erbyn 2012. Ymhellach, mae'r DU wedi gosod targed gwirfoddol i leihau allyriadau CO2 20% erbyn 2010. Gwella effeithlonrwydd ynni yw'r dull mwyaf effeithiol o gyflawni'r targed hwn.

GPG312

Sylwadau ar gau.ANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein