GPG 280 - Rheweiddio Effeithlon ar Ynni

Uchafbwynt y Cynnyrch

Pwmp oergell hylif Co2 bellach wedi'i raddio yn 80 bar

Neilltuwyd dyluniad i bob pwmp oergell hylif HYSAVE® LPA®

Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Mae'r mwyafrif o systemau rheweiddio a thymheru aer cyfredol yn gwastraffu 20% i 40% o

GPG 280 - Rheweiddio Effeithlon ar Ynni

Ymhelaethiad GPG280-Ynni-Effeithlon-Rheweiddio-Hylif-Pwysedd

Dyma ganllaw cynhwysfawr sy'n disgrifio agweddau sylfaenol systemau rheweiddio. Ar ôl egluro'r broses, yn nhermau thermodynamig a chaledwedd, trafodir pob un o'r cydrannau allweddol a'r systemau nodweddiadol yn fanwl. Trwy gydol y cyhoeddiad, amlygir meysydd cynnal a chadw allweddol a all arwain at arbedion ynni.

GPG 280 - Canllaw Rheweiddio Effeithlon ar Ynni

Sylwadau ar gau.ANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein