GPG 207 Adeiladau Ynni Isel Cost-effeithiol

Uchafbwynt y Cynnyrch

Pwmp oergell hylif Co2 bellach wedi'i raddio yn 80 bar

Neilltuwyd dyluniad i bob pwmp oergell hylif HYSAVE® LPA®

Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Mae'r mwyafrif o systemau rheweiddio a thymheru aer cyfredol yn gwastraffu 20% i 40% o

GPG 207 Adeiladau Ynni Isel Cost-effeithiol

GPG207

Mae hyn yn GPG 207 Mae'r canllaw yn rhoi trosolwg i ystadau a rheolwyr adrannau academaidd o faterion ynni a chost allweddol i'w hystyried wrth gynllunio prosiectau adeiladu ac adnewyddu newydd. Mae'n rhoi cyngor ar fabwysiadu dull strategol o ymdrin ag effeithlonrwydd ynni ac ar gymhwyso'r strategaeth i brosiect. Amlygir mesurau effeithlonrwydd ynni sy'n berthnasol i ystod o adeiladau addysg bellach ac addysg uwch mewn detholiad o astudiaethau achos.

Dadlwythwch y Canllaw >> GPG 207

Sylwadau ar gau.ANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein