Gwerthuso Systemau Rheweiddio Archfarchnad Co2

Uchafbwynt y Cynnyrch

Pwmp oergell hylif Co2 bellach wedi'i raddio yn 80 bar

Neilltuwyd dyluniad i bob pwmp oergell hylif HYSAVE® LPA®

Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Mae'r mwyafrif o systemau rheweiddio a thymheru aer cyfredol yn gwastraffu 20% i 40% o

Gwerthuso Systemau Rheweiddio Archfarchnad Co2

Gwerthuso cylchoedd rheweiddio co2 archfarchnad

Gan Sara Johansson: Mae'r traethawd ymchwil hwn yn rhan o brosiect mwy lle bydd systemau rheweiddio archfarchnadoedd â CO2 yn cael eu gwerthuso a'u cymharu â systemau mwy confensiynol heb garbon deuocsid. Bydd hyn yn rhoi syniad a ellir defnyddio CO2 mewn archfarchnadoedd ac a yw'r dechnoleg yn barod i gael ei masnacheiddio'n fwy.

Gwerthuso Systemau Rheweiddio Archfarchnad Co2 >> Dadlwythwch y ddogfen lawn yma (8.5Mb)

Sylwadau ar gau.ANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein