Arbedion Ynni

Arbedion Ynni

arbed ynniMae mwyafrif yr arbedion ynni a gyflawnir trwy ostwng y tymheredd cyddwyso wrth gynnal porthiant hylif 100% i'r falfiau ehangu ar ei uchaf mewn rhanbarthau oerach.

(Yn seiliedig ar R407a - Tymheredd Cyddwyso Dirlawn o 105F - 40'C)

City Min Max City Min Max City Min Max City Min Max
Efrog Newydd 18% 35% Borneo 12% 22% Toronto 20% 48% Cairo 10% 28%
Llundain 20% 42% Melbourne 15% 30% San Francisco 18% 36% Jerwsalem 15% 32%
Paris 20% 38% Cape Town 15% 32% Atlanta 12% 26% Dubai 9% 14%
Tokyo 12% 34% Rio Janeiro 12% 25% chicago 18% 42% riga 25% 45%
Beijing 20% 45% Moscow 20% 48% Nassau 12% 22%

arbed ynni

arbed ynniANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein