Pympiau Co2 ar gyfer Systemau Rhaeadru Storio Thermol Archfarchnad

Uchafbwynt y Cynnyrch

Pwmp oergell hylif Co2 bellach wedi'i raddio yn 80 bar

Neilltuwyd dyluniad i bob pwmp oergell hylif HYSAVE® LPA®

Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Mae'r mwyafrif o systemau rheweiddio a thymheru aer cyfredol yn gwastraffu 20% i 40% o

Pympiau Co2 ar gyfer Systemau Rhaeadru Storio Thermol Archfarchnad

ACL Rhaeadru Co2® Pympiau ar gyfer Archfarchnadoedd a chymwysiadau rheweiddio eraill

Dyluniwyd yr ystod newydd o bympiau Co2 LPA® yn Ewrop mewn fersiynau Imperial a Metric i frwydro yn erbyn nwy fflach a danfon hylif o ansawdd 100% i'r anweddyddion neu'r gosodiadau hyd at 300 metr (1000 ') i ffwrdd. Yn ogystal, ynghyd ag un o gymwysiadau patent byd-eang HY-SAVE mae proses y mae'r cwmni'n ei galw'n Chwistrelliad Hylif neu Ataliad Superheat, a ddefnyddir i ddad-or-gynhesu tymereddau cywasgu 50'C (100F), gan wella effeithlonrwydd cyfnewidwyr gwres ymhellach ac yn gyffredinol perfformiad system.

 

Sylwadau ar gau.ANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein