Rheweiddio Manwerthu Astudiaeth Achos - Ymhelaethiad Pwysedd Hylif yr ACLl

Uchafbwynt y Cynnyrch

Pwmp oergell hylif Co2 bellach wedi'i raddio yn 80 bar

Neilltuwyd dyluniad i bob pwmp oergell hylif HYSAVE® LPA®

Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Mae'r mwyafrif o systemau rheweiddio a thymheru aer cyfredol yn gwastraffu 20% i 40% o

Rheweiddio Manwerthu Astudiaeth Achos - Ymhelaethiad Pwysedd Hylif yr ACLl

torri-pen-pwysau-torri-cost

ACLl® Gosodwyd Mwyhadur Pwysedd Hylif ar rac tymheredd uchel y Big Fresh Mt. Siop Wellington yn Seland Newydd. Defnyddiodd y rac bedwar cywasgydd D4DA-1000 Copeland ac un 4DH-1500 gan roi capasiti enwol o 89.5 kW gan ddefnyddio oergell R22. Ar ôl gosod yr ACLl, cododd tymheredd yr anweddydd 6.4 ºC, gan nodi bod anwedd fflach yn y llinell sugno wedi effeithio'n andwyol ar berfformiad y falfiau ehangu. Yr arbediad ynni mesuredig oedd 32%.

Dadlwythwch ddogfen astudiaeth achos-manwerthu-rheweiddio-canolog-systemau-arbedion ynni

Sylwadau ar gau.ANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein