Carbon Deuocsid mewn Rheweiddio Archfarchnad

Uchafbwynt y Cynnyrch

Pwmp oergell hylif Co2 bellach wedi'i raddio yn 80 bar

Neilltuwyd dyluniad i bob pwmp oergell hylif HYSAVE® LPA®

Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Mae'r mwyafrif o systemau rheweiddio a thymheru aer cyfredol yn gwastraffu 20% i 40% o

Carbon Deuocsid mewn Rheweiddio Archfarchnad

Rheweiddio Carbon-Deuocsid-yn-Archfarchnad

Mae'r traethawd ymchwil hwn yn ymchwilio yn ddamcaniaethol ac yn arbrofol i wahanol agweddau ar gymhwyso CO2 mewn rheweiddio archfarchnadoedd. Perfformiwyd dadansoddiad damcaniaethol gan ddefnyddio modelau efelychu cyfrifiadurol a ddatblygwyd i efelychu systemau anuniongyrchol CO2, rhaeadru NH3 / CO2, systemau CO2 traws-feirniadol ac ehangu uniongyrchol (DX) R404A. Roedd y modelau'n cefnogi dewis yr atebion system CO2 i'w profi'n arbrofol ac yn hwyluso dyluniad rhaeadru NH3 / CO2 a rigiau prawf systemau traws-feirniadol. Mae gwerthuso perfformiad a optimeiddiadau systemau hefyd wedi'u cynnal.

Mae HY-SAVE® yn cynhyrchu ystod o Pympiau oergell hylifol Co2 ar gyfer systemau rhaeadru ac ail-gylchredeg sydd â phwysau gweithio dylunio 50 bar, 60 bar a 75 bar.

Dadlwythwch yr Erthygl Lawn yma >> Carbon Deuocsid mewn Rheweiddio Archfarchnad

Gadael ymatebANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein