Cymhwyso System Co2 mewn Siop Oer

Uchafbwynt y Cynnyrch

Pwmp oergell hylif Co2 bellach wedi'i raddio yn 80 bar

Neilltuwyd dyluniad i bob pwmp oergell hylif HYSAVE® LPA®

Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Mae'r mwyafrif o systemau rheweiddio a thymheru aer cyfredol yn gwastraffu 20% i 40% o

Cymhwyso System Co2 mewn Siop Oer

Cymhwyso system Co2 mewn siop oer

 

Mae'r papur hwn yn disgrifio pedair system rheweiddio cywasgu anwedd un cam CO2 (R744) sy'n gwasanaethu siopau rhewgell maint twomediwm wedi'u lleoli mewn cyfleuster prosesu bwyd yn Brisbane, Awstralia. Manylir ar y prosesau sy'n arwain at ddewis carbon deuocsid fel oergell yn ogystal â dewis cyfrwng cyddwyso. Yn ogystal, disgrifir y cysyniad cyffredinol o ddylunio planhigion, rheoli planhigion, dull awtomatigdefrost, materion ymarferol yn ymwneud â'r gosodiad a'r anawsterau ymarferol a gafwyd wrth gomisiynu. Trafodir asesiad o ddibynadwyedd tymor hir systemau R744 a thrafodir cymwysiadau R744 yn y dyfodol fel oergell.

Sylwadau ar gau.ANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein