Datblygiadau a Chynnydd Ymchwil a Datblygu

Datblygiadau a Chynnydd Ymchwil a Datblygu

Yn ddiweddar gwnaethom gynnal profion cryfder pwysau ar y model cam deuol newydd 809-DS sy'n dod â chysylltiadau copr K65 wedi'u graddio yn 120 bar PS. PT 170 bar. Gwnaethom gynnal daliad pwysau terfynol o 241 bar (3,500psi) am yr amser gofynnol. Rwy'n clywed pobl yn siarad am weithgynhyrchu unedau Co2 llai argyhoeddiadol sydd wedi'u cynllunio gyda phwysau byrstio statig uwch pan fydd systemau'n methu oherwydd pan fydd Co2 yn ehangu. Mae'n ymddangos bod y systemau Co2 llai hyn yn dod yn boblogaidd. Rwy'n gwybod bod ein gwerthiannau rhyngwladol yn cael eu gyrru gan OEM's sy'n gwella effeithlonrwydd eu systemau heb ddefnyddio cywasgiad anwedd traddodiadol pan fydd amodau amgylchynol yn caniatáu. ”Plât DX“ ThermoMae storio ”™ neu Refrigeration on Demand ™ yn ddull a batentwyd gan BECKER yn 2019 ar gyfer storio ynni oeri yn y nos a darparu Oeri Am Ddim DX y diwrnod canlynol, bore i ganol dydd hyd at nosweithiau ………. Rydym yn gweithio gyda helpu allan i ddatblygu. prosiect pwmp arbennig LPA newydd. Yn anffodus, ni allwn ddweud mwy am hynny am resymau amlwg …… .Plate Storage “Thermostorio ”yn tynnu gwres o'ch tŷ neu gyfleuster yn effeithlon ar yr amod bod y tymereddau awyr agored 5 i 7 gradd K yn oerach na'r tymereddau dan do; mae gwres dan do yn llifo yn yr awyr agored trwy dechneg o'r enw Thermosiphon sy'n gweithio ar y cyd â'n pympiau LPA®.Cost oeri effeithiol ...ANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein