Ynglŷn â LPA® yn ôl Dosbarth Meistr

Uchafbwynt y Cynnyrch

Pwmp oergell hylif Co2 bellach wedi'i raddio yn 80 bar

Neilltuwyd dyluniad i bob pwmp oergell hylif HYSAVE® LPA®

Egwyddorion Thermodynamig ACLl

Mae'r mwyafrif o systemau rheweiddio a thymheru aer cyfredol yn gwastraffu 20% i 40% o

Ynglŷn â LPA® yn ôl Dosbarth Meistr

Ymhelaethiad Pwysau Dosbarth-Rhan-42-Hylif-Pwysedd

Gyda'r cynnydd yng nghost trydan, mae llawer o sefydliadau'n edrych i wella effeithlonrwydd rheweiddio ac aerdymheru. Mae'n amlwg bod angen newid sylfaenol mewn paramedrau gweithredu i ddarparu gostyngiadau sylweddol mewn ynni ... Dadlwythwch yr erthygl gyfan ac esboniwch sut mae ACLl® yn gallu arbed egni i chi. Ymhelaethiad Dosbarth Meistr2009-Pwysau Hylif

Sylwadau ar gau.ANGEN CYMORTH? Cliciwch yma i gael help ar-lein